Kerkhof Bavel


WELKOM


Beste bezoeker van onze website,

Goed om te zien dat u geïnteresseerd bent in het historische kerkhof in het centrum van het dorp Bavel.

Deze website geeft u informatie over het doel van onze stichting, de historie van deze unieke plek in het dorp en welke plannen we er mee hebben.

Neem de informatie tot u, benader ons als u vragen of ideeën heeft, treed in contact als u ons wilt ondersteunen.

Met hartelijke groet,

namens stichting Kerkhof Bavel,

Jac van Gils

Voorzitter

STICHTING KERKHOF BAVEL

Kamer van Koophandel:   84123524

RSIN:   863104617

Bankrekeningnummer:    NL61 RABO 0374 6491 38

Bezoekadres:  Kerkstraat 1, 4854 CC Bavel

Postadres:    Klaverveld 4, 4854 KW Bavel

Website:    wwww.kerkhofbavel.nl

Email:    info@kerkhofbavel.nl

Follow us on