Stichting Kerkhof Bavel

Bestuur en vrijwilligers verrichten hun werkzaamheden zonder vergoeding.

Samenstelling bestuur:

                Voorzitter: Jac van Gils

                Secretaris: Hans van der Zanden

                Penningmeester: Cris Schaap

                Lid: Erwin Leppens

Werkgroepen:

                Digitaal Behoud

                Fysiek Behoud

                               Groen en Natuur

                               Grafmonumenten

                               Kapel, hekwerk incl. muur, poorten

                PR/website

                Sponsoring

Werkgroepleden:

Patrick Bosman

Jurgen van den Broek

Peter van Engelen

Henk van Gestel

Ben Hulshof

Toine Jansen

Frie Marcelis

Gerard Oomen

Liesbeth van Poeijer-Bosman

Wil je ons helpen in een van deze werkgroepen?